TAFONI IN CĂTINA

Catina este o localitate mică de pe valea Bâsca Chiojdului din judeţul Buzău. Situată în Subcarpaţii Buzăului oferă un cadru natural plăcut, cu caracteristici climatimatice moderate, elemente florale şi faunistice interesante  şi un relief variat. Dar ce poate individualiza această mică așezare este prezenţa în număr mare a unor microforma de relief rare, atât în ţară, dar chiar pe plan global. Este vorba în primul rând de trovanţi şi tafoni. Trovanţii i-am prezentat în primul meu articol, iar câteva date despre tafoni vă ofer în continuare. După dex online tafonul este o excavație de formă (semi)sferică prin coroziune pe un versant gol. După alţi autori trovanţii sunt „excavaţii de formă sferică sau semisferică, dezvoltate pe versanţi golaşi, constituiţi din roci granitice, sau pe unele gresii silicioase, în condiţiile climatelor cu două anotimpuri (mediteraneene şi tropicale umede)”. Cred că cea mai potrivită definiţie este următoarea: „tafonii sunt excavaţiuni în interiorul unei roci, de dimensiuni diferite, cu intrări rotunjite şi pereţi netezi, totdeauna concavi”. Unii cercetători consideră că “taffonii se formează prin eroziune diferenţială (coroziune) în roci cu textură uşor neomogenă, ca urmare a proceselor de dezagregare care acţionează în anotimpul cald şi uscat şi a celor de alterare care acţionează în anotimpul umed”. La formarea excavaţiilor, care pot atinge câţiva decimetri adâncime, mai pot acţiona coraziunea şi deflaţia şi umezirea diferenţială între exteriorul şi interiorul rocii”. Taffonii se întâlnesc în Corsica, Sardinia, în insulele Antile, în Brazilia, Spania, Scoţia, SUA, Argentina etc. Chiar dacă nu au fost sesizaţi tafoni în România, ei există. Pe teritoriul comunei Cătina din judeţul Buzău sunt două areale cu tafoni. Este vorba despre punctele Vîrful Stânii – Groapa Părului şi Piatra Rotării. Cei mai mulţi se găsesc în prima locație. Multe dintre gresiile de aici sunt ciuruite de tafoni. Tafonii de aici, în secţiune transversală, au forme diverse: circulară, ovală, poligonală sau neregulată. Au dimensiuni de la câţiva mm la câţiva metrii. Unele gresii pe care sunt grefaţi tafoni, sunt trovanţi, nu puţine sunt cazurile de perechi trovant – tafon sau trovant – tafoni.IMGA0727

Prezenţa tafonilor pe unele gresii fac ca acestea să semene cu nişte fiinţe, cum este cazul gresiilor din următoarele două fotografii.IMGA0082

IMGA0717

Dezagregarea şi alterarea stratelor inferioare sau superioare, mai friabile, ale gresiei generează tafoni – concavităţile rezultate şi poliţe – stratele de gresie rămase în relief, cum se poate vedea în poza de mai jos sau în cele prezentate în articolul Poliţe sau “Acoperişuri dantelate”.IMGA0112

În cele mai multe drumeţii, observaţii, cercetări, sau alte activităţi extracurriculare desfăşurate în orizontul local, elevii trebuie să fie alături de profesor pentru a învăţa. Este important lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor prin studii şi observaţii în natură, prin  identificarea în orizontul local a unor elemente naturale deosebite, cum ar fi  microformele de relief. Şi mai important este ca elevii să înveţe  să iubească şi să protejeze natura.IMGA0682

Nelipsita pereche trovant – tafon.IMGA0778

Tafonul din fotografia de mai jos, cu o deschidere nu prea mare de aprox. 90 cm are, însă, o adâncime de aproape 3m.IMGA0404

Tafonul din poza de mai jos de dimensiuni relativ mari, pare a fi gura unei reptile. Dacă ne uităm cu atenţie în partea de jos a tafonului, există un trovant, aseamănător unui os, desprins din gresie şi care s-a format prin dezagregarea gresiei şi generarea tafonului.

IMGA0816

Gresia de mai jos prezintă la partea exterioară doi tafoni de formă circulară sau ovală, iar la partea inferioară tafonul existent are dimensiuni mai mari, ceea ce înseamnă că, de obicei, procesele de alterare și dezagregare care conduc la generare a tafonilor sunt mai active la baza gresiei şi se extinde către partea superioară.

IMGA0105

Pe poteci de munte!

 

 

P1080720

IMGA0620

IMGA0693

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s